TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
Hỗ trợ trực tuyến
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thanh tich truong

Thành tựu CNTT đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực , trong đó có giáo dục. Nhất là từ khi có cuộc vận động ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong nhà trường của Bộ Giáo Dục& Đào tạo thì gv trường THCS Nguyễn Trãi đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động này, từ năm học 2010-2011 đến nay đã có hơn 100 bài soạn Powerpoint và mỗi đơn vị bài có trên 5 lượt dạy, có 3876 lượt sử dụng phòng TN-TH và 8191 số lượt cho mượn TB- ĐDDH,  Bộ phận quản lí và chuyên môn cũng đã ứng dụng phần mềm Schoolview để quản lí điểm và xếp thời khóa biểu cho giáo viên. Thực tế cho thấy, cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của các cấp, ban ngành Bộ Giáo Dục về cơ bản đã từng bước đưa giáo án điện tử vào giảng dạy, kết hợp với các phương pháp khác đã tạo nên những điểm nhấn quan trọng trong phương hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung dạy học.

1
Trường THCS Nguyễn Trãi
Địa chỉ: Ấp Hải Sơn - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643671807
Email: nguyentrai@gmail.com