TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
Hỗ trợ trực tuyến
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Tin mới cập nhật
LỄ MITTING '' RA QUÂN DIỆT LĂNG DIỆT LĂNG QUĂNG-PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT' Sáng Thứ hai ngày 10/9/2018, tại sân trường THCS Nguyễn Trãi diễn ra lễ mittinmg.
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 Lễ khai giảng năm học được diễn ra long trọng .
HỌP MẶT KỈ NIỆM 20-11 NĂM HỌC 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Trãi Tổ Chức Họp Mặt Kỉ Niệm Ngày 20-11
HỘI THI DIỄN VĂN NGHỆ 20-11 NH 2017-2018 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20-11
HỌP MẶT 20-10 NĂM HỌC 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Trãi Tổ Chức Họp Mặt Ngày 20-10 Năm Học 2017-2018
HỘI THAO ĐÁ BÓNG CHÀO MỪNG 20-11 NĂM HỌC 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Trãi Tổ Chức Bóng Đá Chào Mừng Ngày 20-11 Năm Học 2017-2018
HỘI THI AN TOAN GIAO THÔNG Trường THCS Nguyễn Trãi Tổ Chức Hội Thi An Toàn Giao Thông Năm Học 2017-2018
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Trãi Tổ Chức Hội Nghị Cán Bộ - Công Chức - Viên Chức Năm Học 2017-2018
Trường THCS Nguyễn Trãi Tổ Chức Đại Hội Chi Đoàn Năm Học 2017-2018
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2017-2018 Trường THCS Nguyễn Trãi Tổ Chức Đại Hội Liên Đội Năm Học 2017-2018
Trường THCS Nguyễn Trãi
Địa chỉ: Ấp Hải Sơn - Xã Phước Trung - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643671807
Email: nguyentrai@gmail.com